Dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej

            9 listopada 2017 roku została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz.U. z 2017 r poz. 2161), zmieniająca ustawę z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1774). Ww. ustawa weszła w życie w dniu 24 listopada 2017r.
           Zgodnie z uchwalonymi zmianami Wojewoda Kujawsko – Pomorski przekazał Gminie Osie środki w ramach dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.

Na podstawie złożonego wniosku Szkoła Podstawowa w Osiu otrzymała kwotę 5645 zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.

W ramach uzyskanej dotacji zakupiliśmy:

1.     kozetkę,

2.     stolik zabiegowy,

3.     szafę medyczną,

4.     biurko wraz z szafą kartoteczną przeznaczone do przechowywania dokumentacji medycznej,

5.     wagę medyczną ze wzrostomierzem,

6.     parawan,

7.     aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego,

8.     tablice Snellena do badania ostrości wzroku,

9.     tablice Ishihary do badania widzenia barwnego,

10.   termometr na podczerwień,

11.   taboret,

12.   stetoskop

 

                                                                                                     Aleksandra Kater - Dyrektor SP w Osiu