„Aktywna tablica” 2017-2019


 

W roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła otrzymała dotacjęw ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

            Baza dydaktyczna Szkoły Podstawowej w Osiu wzbogaciła się o dwie kolejne tablice interaktywne, projektory oraz głośniki o wartości 17.500 zł. Nowy sprzęt multimedialny szkoła otrzymała w wyniku przystąpienia do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa, natomiast w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę. Klasyfikacja wniosków nastąpiła do 27 września 2017 r. i Szkoła Podstawowa w Osiu otrzymała dofinansowanie w wysokości 14.000 zł, pozostałe 3.500 zł stanowiło wkład własny organu prowadzącego (Gminy Osie).

 

         Otrzymane zestawy multimedialne umożliwiają interaktywne metody pracy na zajęciach z różnych przedmiotów.

 

 

                                                                       Aleksandra Kater - Dyrektor SP w Osiu