Materiay dotyczce awansu zawodowego nauczycieli:

1. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajcego si o stopie zawodowy nauczyciela mianowanego. (nauczanie pocztkowe) - pobierz