WYKAZ DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW

WYKAZ DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW:

1. WYKAZ DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSIU  - ROK SZKOLNY 2017/2018

2. WYKAZ DZIECI PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW ZEROWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSIU  - ROK SZKOLNY 2017/2018