W dniach 5 i 6 czerwca 2017 roku odbyy si warsztaty profilaktyczne dla uczniw klas II i III gimnazjum naszej szkoy prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerw Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej z Gdyni. Zajcia realizowane byy w gocinnych progach Gminnego Orodka Kultury w poniedziaek i wtorek w godzinach od 9.00 do 12.30. W trakcie tych spotka uczniowie szeciu klas II i III gimnazjum pod opiek nauczycieli i pedagoga zapoznali si z szeregiem obszarw problemowych. Program obejmowa zagadnienia profilaktyki uzalenie, profilaktyki przemocy, wychowania ku mioci i odpowiedzialnoci za swoj seksualno, profilaktyk ci nastolatek i profilaktyk HIV/AIDS oraz cele oglno profilaktyczne. Wiedza przekazywana bya w sposb ciekawy, czsto za pomoc prezentacji multimedialnych. Uczniowie brali te aktywny udzia w zadaniach w trakcie zaj, mieli te moliwo przygotowania artystycznego wkadu w Festiwal Archipelagu Skarbw (dwie uczennice przygotoway plakat, a jeden z uczniw napisa i przeczyta wiersz). Realizatorzy programu przekazali rwnie pedagogowi informacje dla rodzicw, z ktrymi zostan zapoznani we wrzeniu. Serdecznie dzikujemy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych za sfinansowanie interesujcych i wartociowych warsztatw profilaktycznych dla uczniw naszej szkoy.

Przygotowaa pedagog Magorzata Dombrowska