Konkurs przyrodniczy „Z ekologią na ty”

W dniach od 1.04.2019 roku do 31.05.2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Osiu odbył się konkurs ekologiczny „Z ekologią na ty”, który był częścią szkolnych obchodów Dnia Ziemi 2019. Konkurs był przeznaczony dla  uczniów z klas 1 – 3 i był zorganizowany we  współpracy z Wdeckim Parkiem Krajobrazowym. Za jego przeprowadzenie odpowiedzialni byli nauczyciele klas 1 – 3: K. Lejk, A. Kowalonek, D. Karwasz – Babińska, A. Chmara, L. Cyrczak  oraz wicedyrektor B. Głąb – Hebda. Konkurs miał formę międzyklasowego turnieju wiedzy na tematy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska i przyrody.

Wzięło w nim  udział 39 uczniów: po ośmioro z klasy 1a i 1b oraz 2a i 2b i  siedmioro uczniów z klasy 3. W ramach konkursu każdy uczestnik wykonał plakat promujący dobre nawyki dla planety. Plakaty wykonane przez uczestników konkursu były niezwykle pomysłowe i  kolorowe. W kolejnym etapie wszyscy uczestnicy konkursu zmierzyli się z zadaniami sprawdzającymi ich wiedzę przyrodniczą i ekologiczną, obejrzeli film animowany „W kontakcie z naturą” oraz rozwiązywali Test wiedzy sprawdzający zrozumienie treści filmu. Po zsumowaniu wszystkich punktów jury przyznało 3 nagrody i 6 wyróżnień dla uczniów z najlepszymi wynikami. Każdy nagrodzony uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom i przepiękną, drogocenną książkę o tematyce przyrodniczej ufundowaną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wśród klas pierwszych za najlepszy wynik w konkursie nagrodzono ucznia z klasy 1a  - Wiktorię N, a wyróżnienia przyznano Bartoszowi O.  i Natalii T.  z  tej samej klasy. W klasach drugich nagrodę otrzymał Fabian K. z klasy 2 b  a wyróżnienia zdobyli Alan Plewa i Mateusz Kuzimski z tej samej klasy. W klasie trzeciej zwycięzcą okazał się Kacper Drewka, a wyróżnienia przypadły dla Nadii M. i Maksymiliana A. Pozostali uczestnicy za udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe również ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na potrzeby konkursu zakupiono 30 nagród książkowych za uczestnictwo. Gratulujemy zwycięzcom!